محلول شستشوی پروسسور KPC

توضیحات

چرخش منظم و یکنواخت داروی ظهور در سیستم باعث یکنواختی دما و غلظت داروی ظهور در سرتاسر پروسسور می شود که در انتها تاثیر مستقیم روی کیفیت ظهور پلیت دارد، محلول KPC یک پاک کننده موثر برای پروسسور است و کار نگهداری از آن را راحت میکند. این محلول هزینه نگهداری را بدلیل پاک کردن تمام رسوبات از لوله ها و پمپ ها کاهش میدهد.

مزایا:

  • سازگار با محیط زیست
  • سازگار با تمامی پروسسور ها،دارو های ظهور و رسوبات پلیت ها
  • بدون تاثیر روی نورد و اجزای دیگر پروسسور
  • قابلیت رقیق کردن با آب

دستور العمل استفاده:

پروسسور را از داروی استفاده  شده خالی کنید و با آب پرکنید ۱۰%  از میزان آب مصرفی را محلولKPC بریزید و اجازه دهید سیستم ۱۵ دقیقه در چرخش باشد.(در این مرحله فیلتر را تعویض نکنید)

سپس رسوبات جدا شده  در اثر شستشو با KPC  را با آب بشویید، سیستم را ۱۰ دقیقه با آب ولرم آب شویی کنید،داروی جدید را بریزید و استفاده نمایید.

*برای نورد ها و قسمت ها ی خاص پروسسور می توان پارچه را به محلول آغشته کرده و  پاک کرده و سپس آبشویی کرد.

بسته بندی:

گالن ۲۰ لیتری