مولر مارتینی

شرکت مولرمارتینی پیشتاز توسعه وساخت و عرضه ماشین‌آلات صحافی و چاپ افست رول سایز متغیر است.
گستره محصولات مولرمارتینی شامل ماشین‌های چاپ افست رول سایز متغیر، مفتول دوز، صحافی جلد نرم و جلد سخت و اتاق مراسلات روزنامه و تجهیزات مدرن و نوآورانه صحافی برای چاپ های دیجیتال بوده و این محصولات در کارخانه های فوق مدرن مولرمارتینی تولید می‌شود:

کارخانه ساخت تجهیزات تکمیلی و اتاق مراسلات روزنامه در زوفینگن سوییس

کارخانه ساخت ماشین‌های چاپ رول سایز متغییر در مالبورگ آلمان

کارخانه ساخت ماشین ‌آلات صحافی جلد سخت در مرگنتیم آلمان

با مولرمارتینی شما بر بیش از ۶۰ سال از کیفیت، تجربه و تخصص در ارایه راهکار‌های نوآورانه در صنعت گرافیک تکیه می کنید.