محلول ضد کف

توضیحات

با کمترین مقدار استفاده  از محلول KDF کیارنگ در سیتم رطوبت دهی تمام کف های موجود را از بین میبرد و یک فیلم یکنواخت از داروی آب روی نورد ایجاد می کند، از انتقال حباب های هوا بروی پلیت جلوگیری می کند این محلول غیر سمی و سازگار با محیط زیست و انواع دارو های آب است.

مزایا:

  • افزایش کیفیت چاپ
  • بسیار اقتصادی
  • امتزاج کامل با آب
  • غیر قابل اشتعال

دستور العمل استفاده:

مقدار ۱۰ میلی لیتر از محلول را به ۱۰۰ لیتر آب یخچال استفاده اضافه کنید.

بسته بندی:

ظرف یک کیلویی