محلول سخت کننده آب نرم : KRO220

توضیحات

این محلول برای آب هایی که پس از فرآیند اسموز معکوس مقدار رسانایی آن ها به زیر ۱۰۰ میکرو زیمنس رسیده و  برای چاپ مناسب نیست طراحی شده است و آب را برای چاپ آماده کرده و عوامل موثر در چاپ مثل رسانایی و پی اچ را ثابت می کند.

مزایا:

  • بسیار اقتصادی (هر ۰٫۵ درصد استفاده رسانایی را ۲۲۰ میکرو زیمنس افزایش می دهد)
  • خاصیت ضد باکتریایی
  • مناسب برای انواع سیستم رطوبت دهی و سیستم چاپ
  • افزایش سرعت تعادل آب و مرکب
  • سازگار با تمامی دارو های آب

بسته بندی:

ظرف ۲۰ کیلیویی