لیتو فونت ۹۰۲۰ داروی ظهور زینک حرارتی

لیتو فونت ۹۰۲۰ برای ظهور زینک حرارتی بصورت اتوماتیک توسط پروسسور طراحی شده است. این دارو برای ظهور انواع زینک های پوزیتیو موجود در بازار قابل استفاده می باشد. این محلول نواحی نور داده شده (بدون تصویر) را به آرامی حذف و یک تصویر بسیار واضح ، ایجاد می کند. • تصاویر واضح و زنده • این محلول مواد آلی و ارگانیک غیر محلول در آب را ندارد. • بو و کفا ایجا نمی کند.