داروی آب آکوا فونت ۲۰۲۰ مخصوص ماشین های افست ورقی و رول

داروی آب پیشرفته با تکنولوژی سیستم کاهش کلسیم داروی آب منحصر به فردی است که برای نسل جدید ماشین های پرسرعت افست ورقی و رول طراحی شده است.

آکوا فونت ۲۰۲۰ با درجه آب پایین کار می کند و سازگاری بسیار خوبی با انواع مرکب ،کاغذ و سیستم های رطوبت دهی دارد. به هنگام کارکرد لایه بسیار نازک مایع رطوبت دهی بصورت پیوسته در سطح زینک و لاستیک مشاهده می شود که موجب حساسیت زدایی کامل در حین کار می گردد. جذب آب توسط مرکب سریع اما کنترل شده است تا در کمترین زمان بهترین تعادل مرکب و آب حاصل شود. محلول رطوبت دهی در عین حال مانع جذب بیش از حد آب توسط مرکب می شود.
• داروی آب آکوا فونت ۲۰۲۰ مصرف الکل را تا ۵۰% بدون تأثیر در عملکرد، کارایی و کیفیت کاهش می دهد. در نتیجه ضمن کاهش قابل توجه هزینه ها، محیط کار نیز بدلیل کاهش بخارات الکل سالم تر بوده و به محیط زیست آسیب کمتری وارد می شود.
• داروی آب آکوا فونت ۲۰۲۰ در سختی های مختلف آب با انواع مرکب و کاغذ، کلسیم محلول در آب را کنترل کرده و از ایجاد رسوب بر روی لاستیک و نوردها کاملاً جلوگیری می کند.
• داروی آب آکوا فونت ۲۰۲۰ دارای هیچگونه مواد مضر نمی باشد و برای کلیه زینکهای فلزی مناسب است.
• داروی آب آکوا فونت ۲۰۲۰ با انواع مختلف آبهای اسمز معکوس ، نرم، سخت و دیونیزه شده سازگار می باشد. به علت وجود تمیز کننده قوی باعث شستشوی لوله ها و مخازن آب سیستم رطوبت دهی می گردد و از ایجاد رسوب جلوگیری می کند.
• داروی آب آکوا فونت ۲۰۲۰ دارای مکانیزم کاهش ایجاد کف می باشد.