آکوافونت ۱۰۱۱ مخصوص ماشین های افست رول

آکوا فونت ۱۰۱۱

داروی آب پیشرفته آکوا فونت ۱۰۱۱، داروی آب ویژه ای است که برای نسل جدید ماشینهای افست رول کلدست طراحی شده است. آکوا فونت ۱۰۱۱ مواد معدنی و نمک ها بویژه کربنات کلسیم و منیزیم که شایع ترین مشکل برای مرکب می باشدرا با تغییر ساختار شیمیایی شان خنثی می نماید. نتیجه این فرآیند داروی آبی است که به ساختار مرکب آسیب نمی رساند.

 

اولین نکته ای که یک اپراتور در هنگام کار با آکوا فونت ۱۰۱۱ باید توجه کند کاهش مقدار مصرف مرکب می باشد. آکوا فونت ۱۰۱۱ بدون از بین بردن موازنه رنگدانه/ وارنیش، قدرت رنگ واقعی مرکب را نشان می دهد و ترام ها، بخصوص در نواحی سایه دار شفاف تر و واضح تر می شوند. مرکب در هنگام شروع به کار خیلی سریعتر و با تغییرات کمتر به نقطه تعادل با آب می رسد. برای یک کار با کیفیت بالا، ۵/۱% از این داروی آب کافی می باشد.